STĀSTNIECES DARBI SĒTĀ, AP SĒTU UN TĀLU NO SĒTAS. Valuod parād: kā cilēks dzīvo - tā viš rune un tād dziesam dzied. Kas druoš rune, tas druoš turas uz savem kātem; kas negruoz sāv valuod, tas nekrīt riņķe pe kater vēj pūsmiņ, tam i špēg un erk strādat un dancat.

ZĀĻU SIEVAS DARBI PĻAVĀ, AP PĻAVU UN TĀLU NO PĻAVAS. Makten pulk ārstniecibs aug, kas i jiptig, kas i āzsargajam, kas ģendig.... Kā no  savvaļs zālem vārit smeķig tēj, ģeldig smēr un šmoķ, kā pataisit nezāļ salats un brīnum pulver pret kremīzer, brūšlak, nābstarkšķ un krik. Kā uzpīt diktam smuks kroņs un aust  zāļ palkājs.

PIRTNIECES DARBI PIRTĪ, AP PIRTI UN TĀLU NO PIRTS. Pierte man patīk plat lāv, šaurs luodziš, auksts ūdens un kārst krāsn. Es var erādit kā siet sluots, izkurinat krāsn, uzmest viegal gār un nopērt māģ bērn, grūš mammiņ, gruntig vīr un pat vec va stīv cilēk.