Patriotiskā poga. https://www.youtube.com/watch?v=ZwFu38wPrqw

Es i ventiš, kas pedzīms netāļ no Ventiņem Tārgals puse. Man i lust un patikšan uz vietjem vērtibam. Dzimta mēl, vietjes tradīcijs un skolmeistar amats i makten ģeldigs pamats. Sajēm dūš un izveidoj pats sõv dārb. Kā pašnodārbinat perzōn es pebrōc klāt uz nodārbibam skole un pagastmāje. 

Es māk atpazīt ģeldigs zālits, taisit jipts, stāvet pe plīt un vārit viskādigs šmoķs, sloukt guoj, pļout sien, lāpit zeķs, ēķelet enzacs, seidet stelles. Es māk ķidat ēriņs un pepinat pleksts, jo man smeķe zūjs. Es var erādit kā ucnat mazķoņķs, kā spēlet sendien spēls un rotaļs, kā  dancat ēlender, dziedat ziņģs un kopig svinet svētks.

Es nemāk runat sveša mēle (ja neskait kriev valod). Es nemāk vadit autiņ. Es nemāk dzērt vell dzīr. To es vel nekad nav provejs, juo dullums man i pašam. Es nemāk izliktes pa to kas es nav. Un vel - es nemāk stāvet bez dārb. 

 

 Paldies dēlam Pēterim Reiteram par mājas lapas izveidi!